Általános Szerződési feltételek

 

Az Általános Szerződési Feltételek 

 Skolik Ágnes írói weboldalának használatát szabályozza az alábbiak szerint:

Az oldal üzemeltetője: Skolik Ágnes

Lakcíme: 8831 Liszó Petőfi u 37/a

Telefonszáma: 0036-30-5008480

E-mail címe: skolikagnes@gmail.com

Adószáma: 53018290-1-40

NAIH-száma: NAIH-105118/2016.

Tárhelyszolgáltató: Rooter Kft. Nagykanizsa Bajcsy-Zsilinszky u. 100.

  1. Hírlevél feliratkozás

A kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei:

Hírlevél feliratkozáskor csak az e-mail címet kötelező megadni, az e-mail cím megadásával a feliratkozó javaslatot, és felhatalmazást ad a cég adatbázisába való felvételre, és hírlevelek küldésére.

A feliratkozók hozzájárulásának megszerzése, a módosítás joga:

A Szolgáltató a felhasználók adatait a hírlevélre feliratkozásnál, egy űrlap kitöltésével kéri. A hírlevélre bármikor fel lehet iratkozni, és a hírlevelekben megtalálható lehetőségen bármikor le  lehet iratkozni róla.

A Szolgáltató adatkezelésének szabályai:

A Szolgáltató birtokába jutott személyes adatokat nem adja át, és nem adja el senkinek, és nem teszi közzé sehol. Az adatokat a Szolgáltató a saját számítógépén tárolja, és teljes körű felelősséget vállal érte.

 

2.Vásárlás a weboldalon keresztül

A weboldalon megvásárolható termékek köre:

A weboldalon csak és kizárólag Skolik Ágnes könyvei ( meséskönyvek, novelláskötet) vásárolhatók meg.

A könyvek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a  felhasználók a termékeket bemutató információs termék oldalakon tekinthetik meg. Ezek alapvető információk, melyek segítik a felhasználót a döntésének meghozatalában. Ha a vásárlás előtt a megvásárolni kívánt termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, az oldal üzemeltetője  készséggel áll rendelkezésre. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk, és a képek által megjelenített színek némiképp eltérhetnek a valóságtól.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett, forintban van feltüntetve.

A termék vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségeit. A szállítási költségekről a jelen ÁSZF 4. pontjában kaphatnak részletes információt.

A weboldalon megrendelhető könyvek árváltozásának jogát az üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

  1. A megrendelés menete

A weboldalon vásárlásra kétféle módon van lehetőség:

Megrendelői űrlapon keresztül: itt csak a nevet és az emailcímet kötelező megadni, a megrendeléshez szükséges többi adatot email-en kell megírni az üzemeltetőnek.

A “MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gomb megnyomásával a felhasználó véglegesíti a vásárlást. A megrendelő által elküldött megrendelés megérkezését a szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelő által a vásárlás során megadott adatokat, a megrendelt termékek nevét, mennyiségét, vételárát és szállítási költséget, és a fizetendő végösszeget.

A megrendelő mentesül a szerződési kötelezettség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. A rendelés leadása tehát a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintással történik, ami a megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megrendelőhöz, illetve vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A szolgáltató akkor fogadja el a megrendelést, ha a megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen a szolgáltató rendelkezésre bocsátotta a megrendelés időpontjában. A megrendelés akkor történik meg, ha a megrendelő a megrendelés elfogadása előtt kifejezetten kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint hozzájárulását adja, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóban található információkat is elolvasta és elfogadja a jelölő négyzetek bejelölésével. Ellenkező esetben a megrendelés nem véglegesíthető!

A megrendelő a megrendelés elküldése, illetve a visszaigazolás megérkezése után a megrendelésben tévesen megadott adatokat a szolgáltató felé telefonon vagy e-mailben tudja javítani. A megrendelő köteles a téves adatokat mihamarabb korrigálni. Amennyiben a megrendelésben megadott adatokat a megrendelő a termékek szállításra történt átadását követően módosítja, köteles az ebből eredő többlet költségeket viselni.

Megrendelés email-en: a könyvek megrendelésére email-en is van lehetőség. Ebben az esetben az üzenetnek tartalmaznia kell a megrendelt termék nevét, és mennyiségét. A megrendeléshez, szállításhoz szükséges többi adatot a megrendelő email visszaigazolása után kéri az üzemeltető.

Az emailen történő megrendelés elküldésével a megrendelő nyilatkozik arról, hogy az ÁFSZ-t elolvasta és elfogadja.

  1. Szállítási, fizetési és teljesítési feltételek

Szállítási és fizetési feltételeink kizárólag a Magyarország területére történő kiszállításra vonatkoznak. A küldemények postai ajánlott levélben, légpárnás borítékban kerülnek szállításra.

Amennyiben ez a megrendelő számára nem megfelelő, email-en van lehetőség egyeztetésre.

A csomagküldés várható időpontja  az átutalás beérkezése utáni 3 nap.

Fizetési lehetőségek

Előre utalás vagy banki befizetés: Fizetés közvetlenül a bankszámlára. Közleményként, kérjük tüntesse fel a megrendelt termék nevét! Ebben az esetben a vásárló a megrendelt termékek árát, azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a OTP Bank-nál vezetett 11773494-00080851 számú bankszámlára banki átutalás útján. Utalás és bankfiókban történő befizetés esetén a megrendeléstől számítva 5 munkanapon belül kell a megrendelés értékének beérkeznie az üzemeltető bankszámlájára, különben a rendelés törlődik. Az utaláshoz szükséges adatokat a rendelés visszaigazolásakor küldött email tartalmazza. Az összeg bankszámlára történő beérkezéséről e-mailben értesítést küldünk, ezután kezdjük el rendelése feldolgozását.

Szállítási díjak

Banki előreutalással és befizetéssel történő fizetés esetén, átvétel helye háznál, megadott szállítási címre, a szállítás díja  a csomag terjedelmétől függően a postai ajánlott levél díjával megegyezik.

  1. Tájékoztató a vásárlót megillető elállási jogról

A felhasználót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A felhasználó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  • a terméknek,
  • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek
  • a felhasználó vagy az általa megjelölt, a futárszolgálattól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy naptári napon belül gyakorolhatja.

 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a felhasználó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

Ha a szerződés megkötésére a felhasználó tett ajánlatot, a felhasználót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. A felhasználó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető – nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

 

Elállási nyilatkozat

Címzett:          Skolik Ágnes 8832 Liszó Petőfi u 37/a

E-mail cím:     skolikagnes@gmail.com

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

[ könyv címe ]

 

Szerződéskötés időpontja /termék átvétel időpontja:

A vásárló neve:

A címe címe:

Dátum:

Kelt:

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a felhasználó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.

A felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. A szolgáltató a felhasználó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Ha a Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket sértetlen állapotban, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni a szolgáltató telephelyének címére (Skolik Ágnes 8832 Liszó Petőfi u 37/a), visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A felhasználó viseli a termék visszaküldésének költségét.

A szolgáltató visszatéríti a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos szállítási módtól eltérő szállítási mód választásával okozott többletköltségekre. A szolgáltató mindaddig visszatarthatja a szerződéstől való elállásból következően visszafizetendő összeget, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a két időpont közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Egyéb felhasználási feltételek

A weboldalon regisztráció nélkül van lehetőség olvasásra, megrendelésre, a vendégkönyv használatára.
A weboldalon közölt írások másolása, sokszorosítása nem megengedett!
A tartalomból idézni csak a forrás ( skolikagnes.hu, vagy Skolik Ágnes ) megjelölésével szabad!